Zber odpadu

ČO S ODPA DOM - MANUÁL   

všetko čo potrebujete vedieť o odpade a ako s ním naložiť, nájdete TU

Harmonogramu zberu odpadu na rok 2023
(pre väčšie zobrazenie, kliknite na obrázok)


 

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
 
za rok 2023
Obec Komárov v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2023: ÚV KO = 50,84 %.
 
za rok 2022
Obec Komárov v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2022: ÚV KO = 42,99 %.
 
za rok 2019
Obec Komárov v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2019: ÚV KO = 31,20 %.