Kostol

 

Patrón kostola: sv. Štefan Uhorský   

Národná kultúrna pamiatka

Farár: Juraj Takáč
mobil: 0907 247 234

 e-mail:hrabovec@abuke.sk

LITURGICKÝ PROGRAM SV. OMŠÍ VO FARNOSTI HRABOVEC
(pre väčšie zobrazenie kliknite na tabuľku)

Ak sa nezobrazuje aktuálny program bohoslužieb treba obnoviť webstránku jedným z troch spôsobov:

1. Šipkou v tvare kruhu v príkazovom riadku prehľadavača

 šipka

2. Klavesou F5

3. Kombinaciou klaves Ľavy CTRL +F5

 

 


 

Časopis MOZAIKA + archív

 

Rok 2016 - svätý rok Milosrdenstva


(oficiálne logo)

Logo je dielom pátra Marka Ivana Rupnika.
 
Obraz, obľúbený v starovekej Cirkvi, pretože ukazuje lásku Krista, ktorý tajomstvo svojho vtelenia završuje vykúpením a znázorňuje Syna, ktorý si na svoje plecia berie zblúdeného človeka.
 
Obraz bol vytvorený tak, aby z neho bolo zrejmé, že Dobrý Pastier sa hlboko dotýka telesnosti človeka a robí to s láskou, ktorá mení jeho život. Okrem toho jeden detail určite nemôže ujsť pozornosti. Dobrý pastier s veľkým milosrdenstvom berie na seba ľudstvo, a jeho oči splývajú s očami človeka. Kristus vidí okom Adama a Adam okom Krista. Každý človek teda v Kristovi objavuje vlastnú I'udskosť i budúcnosť, ktorá ho čaká.
 
Scéna je umiestnená dovnútra rnandorly, ktorá je tiež obľúbeným symbolom starovekej a stredovekej ikonografie, lebo poukazuje na súčasnú prítomnosť dvoch prirodzenosti - božskej i I'udskej v Kristovi. Tri koncentrické ovály, ktorých farba smerom von postupne bledne naznačujú, že Kristus nesie človeka von z tmy hriechu a smrti. Okrem toho, hlbka najtmavšej farby symbolizuje tajomnosť lásky Otca, ktorý všetko odpúšťa.

MODLITBA
(pre väčšie zobrazenie, kliknite na obrázok)