AKTUÁLNE SPRÁVY

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

 

obeckomarov@stonline.sk

Viac informácii nájdete tu...

 

Informácie pre voliča 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 
v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

Viac informácii najdete tu...

 

Prešovský samosprávny kraj

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave
na území Prešovského samosprávneho kraja 

Dotazník tu...

 

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Viac informácií najdete tu...

 

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Viac informácií najdete tu...

 

 

 

 

 

 


 

Vývoz odpadu

Vývoz odpadu na stiahnutie tu...


 

Ponuka obedov pre občanov

Záujemcovia o odoberanie obedov v cene 2 € nech sa nahlásia na obecnom úrade najneskôr v pondelok 19.1.2015.

Obedáre zabezpečí obecný úrad.