AKTUÁLNE SPRÁVY

Vymenovanie zapisovateľa

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 v Komarove:

Mária Lukačová , tel. +421 903219 633, e-mail: obeckomarov@stonline.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:
obeckomarov@stonline.sk

 

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Viac informácií najdete tu...

Zverejnené 10.7.2018

 

 

 

 

 


 


 

Ponuka obedov pre občanov

Záujemcovia o odoberanie obedov v cene 2 € nech sa nahlásia na obecnom úrade najneskôr v pondelok 19.1.2015.

Obedáre zabezpečí obecný úrad.