Info corona virus

Čo robiť, ak ste chorý, ako pomôcť sebe a druhým,
10 odporúčani pri Covid-19, osoby s vyšším rizikom ochorenia.

 

 

error loading icon

10 oporučaní pri Covid-19

 

error loading icon

Osoby s vyšším rizikom ochorenia Covid-19

 

error loading icon

Kroky, ktoré pomôžu zabraniť šíreniu Covid-19, ak ste chorý

 

error loading icon

Pomoc sebe a druhým - čo robiť ak ochoriete

 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky
č. 111 z 11.03.2020

k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

 

error loading iconText uznesenia tu...

 

Dôležité informácie ohľadom koronavírusu

 

error loading iconStanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb 

 

error loading iconPrejavy ochorenia, odporučania, doležite upozornenia

 

Verejné vyhlášky

Opatrenia

 

error loading iconOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Doplnenie opatrení 17.03.2020

error loading iconOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Karanténa

 

error loading iconOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Zákaz prevádzky zariadení

 

error loading iconKtorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia a nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia -podujatia

 

error loading iconKtorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchadzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - izolácia

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

 

error loading iconUsmernenie hlavného hygienika - štvrta aktualizacia

 

Na čísle 02/32 32 38 38 vám 24 hodín denne poradia, ako ďalej postupovať, ak máte príznaky respiračného ochorenia.

Viac informácií, telefonné čísla a iné info najdete tu:

http://www.uvzsr.sk/index.php - úrad verejného zdravotnictva

 

Karanténa